Wybory parlamentarne w Chorwacji w 2000 roku

Wybory parlamentarne w Chorwacji w 2000 roku odbyły się 3 stycznia 2000. W wyniku tych wyborów wyłoniono łącznie 151 deputowanych do Zgromadzenia Chorwackiego IV kadencji.

Okręgu wyborcze w kraju

Ordynacja wyborcza przewidywała wybór 140 posłów w 10 okręgach wydzielonych w kraju. 6 posłów wybrano w okręgu XI, wydzielonym dla Chorwatów mieszkających poza granicami kraju. 5 miejsc przeznaczono dla mniejszości narodowych.

Były to pierwsze wybory przeprowadzone po śmierci Franja Tuđmana. Zakończyły się one porażką założonej przez niego Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej i uzyskaniem władzy przez wielopartyjną opozycyjną dotąd koalicję, która powołała rząd Ivicy Račana.

WynikiEdytuj

Lista wyborcza Głosy % Miejsca
Socjaldemokratyczna Partia Chorwacji (SDP) 1 138 318 38,70 43
Chorwacka Partia Socjalliberalna (HSLS) 25
Sojusz Primorje i Gorskiego Kotaru (PGS) 2
Chorwacka Partia Slawonii i Baranji (SBHS) 2
Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ) 840 692 33,9 66
Chorwacka Partia Chłopska (HSS) 432 527 14,70 9
Istryjskie Zgromadzenie Demokratyczne (IDS-DDI) 4
Chorwacka Partia Ludowa (HNS) 2
Partia Liberalna (LS) 2
Socjaldemokratyczna Akcja Chorwacji (ASH) 0
Chorwacka Partia Prawa (HSP) 152 699 5,19 4
Chorwacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (HKDU) 1
Mniejszości narodowe[1] 5
Razem 2 941 306   151

PrzypisyEdytuj

  1. W jednym z podokręgów zwyciężył kandydat HSS, tym samym partia ta faktycznie zdobyła 10 mandatów. W 1 z podokręgów zwyciężył kandydat Serbskiej Partii Ludowej (SNS), a w trzech pozostałych kandydaci bezpartyjni.

BibliografiaEdytuj