Wydawnictwo KR

Wydawnictwo KR powstało w lutym 1993 roku. Debiutowało opublikowaniem pracy Sigmunda Freuda Kultura jako źródło cierpień. Jak okazało się w miarę upływu czasu, dzieło Freuda miało stać się główną osią zainteresowań wydawnictwa, które podjęło inicjatywę opublikowania polskiej edycji jego Dzieł zebranych.

Wydawnictwo KR
Skrót KR
Adres pl. J. Hallera 9/103, 03-464 Warszawa
Data założenia 1993
Prefiks wydawcy (ISBN): 978-83-89158

Zainteresowania psychoanalizą zaowocowały także wydaniem pierwszej w języku polskim pracy Jacques’a Lacana Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie. W kręgu tych zainteresowań w pewnym sensie mieszczą się również nieodległe od psychoanalizy książki prezentujące myśl wybitnego religioznawcy Mircei Eliadego.

Wydawnictwo KR publikowało prace z mniej lub bardziej współczesnej filozofii francuskiej: wydało m.in. teksty Rolanda Barthes’a, Gilles’a Deleuze’a, Jacques’a Derridy, Pierre’a Klossowskiego i innych. Ukazały się też pierwsze tomy dzieł Georges’a Bataille’a oraz pism Rolanda Barthes’a i Antonina Artauda.

Również inne kręgi humanistyczne i językowe prezentowane są przez KR – m.in. tacy (zarówno klasyczni jak i współcześni) myśliciele jak Karl Jaspers, Hermann Hesse, Umberto Eco, William James, James Hillman, Ronald David Laing, Emil Cioran.

Wydawnictwo wydając Kartki Ludwiga Wittgensteina, kontynuowało wydawanie cyklu jego pism zapoczątkowanego przez Wydawnictwo Spacja.

W latach 1994-2001 należało do Grupy Wydawniczej Aletheia – nieformalnego stowarzyszenia dwóch (poprzednio czterech) wydawnictw warszawskich.