Wysoczyzna Lidzka

Wysoczyzna Lidzka (843.22; biał. Лідская раўніна, Lidskaja raunina) – mezoregion fizycznogeograficzny Europy Wschodniej położony na obszarze Białorusi i Litwy, wchodzący w skład megaregionu Nizina Wschodnioeuropejska, prowincji Niż Wschodniobałtycko-Białoruski, podprowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie i makroregionu Poniemnie[1]. Jest to silnie pofałdowana równina, będąca pozostałością po ciągu wzgórz morenowych. Obszar cechuje gęsta sieć rzeczna. Ok. 30% powierzchni zajmują lasy. Zgodnie z uniwersalną regionalizacją dziesiętną mezoregion oznaczony jest numerem 843.22[1].

Wysoczyzna Lidzka
Ilustracja
Megaregion Nizina Wschodnioeuropejska
Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski
Podprowincja Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie
Makroregion Poniemnie


PrzypisyEdytuj

  1. a b Jerzy Kondracki. Fizycznogeograficzna regionalizacja republik Litewskiej i Białoruskiej w układzie dziesiętnym. „Przegląd Geograficzny”. LXIV, s. 344, 1992. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0033-2143 (pol.).