Wysoka Władza

Wysoka Władza (ang. High Authority) – był to jedyny organ wykonawczy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali powołany na mocy artykułu 7. traktatu o utworzeniu EWWIS (traktat paryski). Członkami Wysokiej Władzy było 9 osób z państw członkowskich, maksymalnie dwie osoby z jednego kraju. Każdy członek Wysokiej Władzy był funkcjonariuszem międzynarodowym, który mógł zostać odwołany jedynie przez Trybunał.

8 kwietnia 1965 podpisano Traktat fuzyjny (wszedł w życie 1 lipca 1967), dotyczący połączenia organów zarządzających trzech wspólnot europejskich we wspólny organ: Komisję Wspólnot Europejskich. Nazwa Komisja Europejska przyjęła się po wejściu w życie Traktatu z Maastricht i powstaniu Unii Europejskiej.

Jej głównym celem było formułowanie i egzekwowanie prawa wspólnotowego.

Przewodniczący Wysokiej Władzy
Przewodniczący Państwo Kadencja
Jean Monnet
René Mayer
Paul Finet
Piero Malvestiti
Rinaldo Del Bo
Albert Coppé
Francja
Francja
Belgia
Włochy
Włochy
Belgia
1952-1955
1955-1958
1958-1959
1959-1963
1963-1967
1967