Wyzwolenie (czasopismo)

Wyzwolenietygodnik będący organem prasowym Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Ukazywał się w Warszawie w latach 19161937.

Wyzwolenie
Częstotliwość tygodnik
Państwo  Królestwo Polskie,
 II Rzeczpospolita
Adres Warszawa
Organ prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”
Pierwszy numer 1916
Ostatni numer 1937