Zázrivka

potok na Słowacji

Zázrivka – potok na Słowacji, prawy dopływ rzeki Orawa. Ma dugość 21,5 km i jest ciekiem wodnym IV stopnia. Spływa przez region etnograficzny zwany Orawą Dolną. Najwyżej położone źródła ma na wysokości około 1140 m pod należącym do pasma górskiego Magura Orawska szczytem Príslopec (1225 m). Spływa początkowo w południowo-zachodnim kierunku przez miejscowość Zázrivá, w centrum której zmienia kierunek na południowy i w miejscowości Párnica, na wysokości 445 m n.p.m. uchodzi do Orawy[1][2].

Przełom Zázrivki między Małą Fatrą i Magurą Orawską

Zázrivka ma duże znaczenie topograficzne, jej głęboka dolina stanowi bowiem naturalną granicę oddzielającą kilka pasm górskich. W części górnej oddziela Magurę Orawską (po orograficznie lewej stronie) od Gór Kisuckich, w części dolnej od Krywańskiej części Małej Fatry[1].

Główne dopływy Zázrivki[1]:

Przypisy

edytuj
  1. a b c Turystyczna i satelitarna mapa Słowacji [online] [dostęp 2012-01-10].
  2. Tomasz Darmochwał (red.), Mała Fatra, Warszawa, Agencja „TD” – Wydawnictwo Turystyczne, 2004, ISBN 83-88859-13-7