Zachariasz (syn Jojady)

Zachariasz (hebr. זְכַרְיָה, Zecharja, Jahwe pamięta) – izraelski prorok, syn arcykapłana Jojady. Wystąpił przeciwko królowi Judy Joaszowi, krytykując go za odstępstwo od Jahwe. Z tego powodu został ukamienowany na rozkaz króla (2 Krn 24,20-21).

Grób Zachariasza na Górze Oliwnej