Zachyłek łonowy

Zachyłek łonowy (łac. recessus pubicus) – przednia część dołu kulszowo-odbytniczego (łac. fossa ischiorectalis)[1]. Znajduje się pomiędzy dwiema przeponami, a dokładniej pomiędzy powięzią dolną przepony miedniczej a powięzią górną przepony moczowo-płciowej[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Adam Bochenek, Michał Reicher, Anatomia człowieka. Tom II. Trzewa, wyd. X, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018, s. 700, ISBN 978-83-200-4501-7.