Zarządca

organ postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego

Zarządca, zarządca przymusowy – organ postępowania upadłościowego lub egzekucyjnego.

Zarządca – osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, powołana przez sąd celem zarządzania przedsiębiorstwem dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym – z odebraniem dłużnikowi prawa zarządu majątkiem (najczęściej w sytuacji, gdy dłużnik nie daje rękojmi należytego sprawowania zarządu). Zarządca prócz prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika dokonuje czynności analogiczne do nadzorcy sądowego, tj. sporządza listę wierzytelności i przygotowuje głosowanie nad układem[1]. Podczas głosowania opiniuje możliwość wykonania układu. Zarządcą jest także osoba powołana w celu zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym[2].

Zarządca przymusowy powoływany jest w cywilnym sądowym postępowaniu zabezpieczającym lub w cywilnym sądowym postępowaniu egzekucyjnym z przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych. W drugim przypadku zarządca jest organem egzekucyjnym i funkcjonariuszem publicznym. Pozycja zarządcy przymusowego usytuowana jest pomiędzy komornikiem a syndykiem. Zarządca w egzekucji z przedsiębiorstw ma częściowo uprawnienia komornika a częściowo syndyka (w podobnym zakresie dokonuje także czynności, gdyż celem tego rodzaju egzekucji jest zbycie przedsiębiorstwa w całości – jak w postępowaniu upadłościowym i zaspokojenie wierzycieli – jak w egzekucji singularnej – komorniczej). W przypadku wszczęcia egzekucji z przedsiębiorstwa w całości wszelkie egzekucje sądowe i administracyjne umarzane są z mocy prawa i jedynym wykonawczym organem egzekucyjnym jest zarządca przymusowy działający pod nadzorem sądu.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Patryk Filipiak (red.), Anna Hrycaj (red.), Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wolters Kluwer, 2017.
  2. Paweł Janda, Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, LEX/el., 2018.