Zarządzanie z wizją

Zarządzanie z wizją – filozofia zarządzania oparta na prognostycznym podejściu do organizacji i systemów zgodnie z modelem Nadlera.

CharakterystykaEdytuj

Podejście prognostyczneEdytuj

– zakłada, że punktem wyjścia dla procesu planowania jest wyobrażenie systemu idealnego, niebiorącego pod uwagę stanu obecnego; dopiero później "siły mierzone są na zamiary" i poszukiwane są metody wypełnienia luki strategicznej, czyli przestrzeni między tym co "mogę" a tym co "chcę".

Podejście diagnostyczneEdytuj

– mówi, że plany są budowane w oparciu o ocenę obecnych zasobów i rozwiązań; na tej podstawie budowany jest projekt usprawnień.

Wizja firmy jest w planowaniu...Edytuj

strategicznym oraz zarządzaniu zmianą traktowana zgodnie z podejściem prognostycznym (ang. radical changes), w odróżnieniu od diagnostycznego posuwania się do przodu (ang. incremental changes) w oparciu o dyspozycyjne zasoby.

BibliografiaEdytuj

  • Dwojacki P.: Firma z wizją, "Personel", Nr 10/1998
  • Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989
  • Nadler G.: Work Systems Design: the Ideal Concepts, Irwin, Homewood Ill. 1967