Zasłużony dla Warszawy

Zasłużony dla Warszawy – wyróżnienie wraz z odznaką (o nazwie „znaczek-wyróżnienie”), przyznawane w latach 1998–2014 osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się działalnością na rzecz Warszawy, w szczególności w sferze społecznej, naukowej i edukacyjnej. Wyróżnienie mogło być również przyznane z uwagi na indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi.

„Zasłużony dla Warszawy”
Awers
Awers odznaki
Baretka
Baretka umowna
Ustanowiono

1998

Wycofano

2014

Wielkość

∅ 45 mm

Kruszec

złocony mosiądz

Wydano

ok. 2 tys.

Powiązane

1) Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Warszawy”
2) Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Warszawy

Od 2017 wyróżnienie to kontynuowane jest pod nazwą Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Warszawy.

Charakterystyka edytuj

Po raz pierwszy wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy” zostało ustanowione uchwałą Nr LXV/526/98 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 1998 o ustanowieniu wyróżnienia "Zasłużony dla Warszawy". Po raz drugi – uchwałą nr V/60/2003 z dnia 16 stycznia 2003 o ustanowieniu wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy”[1]. Po raz trzeci – uchwała nr XIII/433/2007 z dnia 12 lipca 2007 roku o ustanowieniu „Zasłużony dla Warszawy”[2].

Zasady przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” regulował § 6 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008 10 stycznia 2008) oraz czwarta uchwała ustanawiająca wyróżnienie – uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXIX/892/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy”[3][4].

Wyróżnienie przyznawane było osobom fizycznym, obywatelom Polski i cudzoziemcom oraz jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się działalnością na rzecz Miasta, w szczególności w sferze społecznej, naukowej i edukacyjnej. Mogło być również przyznane z uwagi na indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi.

Odznaczenie „Zasłużony dla Warszawy” mogło być nadane tej samej osobie oraz jednostce organizacyjnej tylko raz. Z inicjatywą przyznania wyróżnienia mogli wystąpić: Przewodniczący Rady m.st. Warszawy, Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy, komisja Rady Miasta, co najmniej 5 radnych lub rada dzielnicy.

Z inicjatywą przyznania odznaczenia mógł również wystąpić Przewodniczący Rady m.st. Warszawy na wniosek co najmniej 50 mieszkańców Warszawy, instytucji publicznych mających siedzibę w Warszawie, organizacji społecznych mających siedzibę w Warszawie oraz środków masowego przekazu. Wyróżnienie przyznawała Kapituła, której członkami byli: Przewodniczący Rady Miasta, pełniący funkcję Kanclerza Kapituły, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący klubów, Przewodniczący komisji właściwej do spraw samorządowych.

Zasłużony otrzymywał odznakę i legitymację. Tryb przyznawania wyróżnienia określał regulamin. Wykonanie uchwały powierzone było Przewodniczącemu Rady oraz Prezydentowi m.st. Warszawy.

Wskutek wprowadzenia nowego statutu miejskiego w 2014, powołująca się na stary statut uchwała o odznace straciła moc prawną i dalszych nadań zaprzestano[5].

Wygląd edytuj

Odznaka była dwuczęściowa i składała się z krzyża oraz zawieszki, która z krzyżem była połączona kółkiem. Krzyż bity był dwustronnie o średnicy 45 mm, a jego miniatura miała średnicę 23 mm. Jego awers był zbudowany na planie krzyża maltańskiego. Między jego ramionami występowały stylizowane kolumny jońskie, stanowiące typowy element architektoniczny miasta. Ramiona krzyża, jak i kolumny pokryte były białą emalią. Środkową część awersu stanowiła nakładka przedstawiająca ukoronowany herb Warszawy. Korona i Syrena były formami plastycznymi – wypukłymi. Pole herbu było pokryte czerwoną emalią. Konstrukcja krzyża i nakładki były złocone, a nakładka lutowana do krzyża. Rewers był płaskim odwrotnym kształtem krzyża i głowic kolumn. Na jego tle w płaskim menisku wygrawerowany był napis „Zasłużony dla Warszawy”. Wyrazy „Zasłużony” i „Warszawy” były wygrawerowane w otoku, natomiast wyraz „dla” w centralnej jego części. Zawieszka miała kształt prostokątny o przekroju wzdłużnym soczewkowym wypukłym. Była złocona z falującą dwubarwną flagą żółto-czerwoną. Mocowana była do klapy ubioru za pomocą agrafki. Całość wykonywana była ze złoconego mosiądzu[3].

Odznaczeni edytuj

Po raz pierwszy zostało nadane 9 kwietnia 1999. Do 6 listopada 2014 nadano 1954 wyróżnienia[6].

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni odznaką „Zasłużony dla Warszawy”.

Przypisy edytuj