Zasłużony dla Warszawy

Zasłużony dla Warszawy – wyróżnienie wraz z odznaką (o nazwie „znaczek-wyróżnienie”), przyznawane osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się działalnością na rzecz Warszawy, w szczególności w sferze społecznej, naukowej i edukacyjnej. Wyróżnienie może być również przyznane z uwagi na indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi.

„Zasłużony dla Warszawy”
Awers
Awers odznaki
Baretka
Baretka
Ustanowiono 2 marca 1998
Wielkość ∅ 45 mm
Kruszec złocony mosiądz
Wydano ok. 2 tys.
Powiązane Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Warszawy”

CharakterystykaEdytuj

Po raz pierwszy wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy” zostało ustanowione uchwałą Nr LXV/526/98 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 1998 r. o ustanowieniu wyróżnienia "Zasłużony dla Warszawy". Po raz drugi – uchwałą nr V/60/2003 z dnia 16 stycznia 2003 r. o ustanowieniu wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy”[1]. Po raz trzeci – uchwała nr XIII/433/2007 z dnia 12 lipca 2007 roku o ustanowieniu „Zasłużony dla Warszawy”[2].

Zasady przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” reguluje obecnie § 6 Statutu m.st. Warszawy (uchwała nr XXII/743/2008 10 stycznia 2008) oraz czwarte ustanowienie wyróżnienia – uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXIX/892/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy”[3][4].

Wyróżnienie przyznaje się osobom fizycznym, obywatelom Polski i cudzoziemcom oraz jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się działalnością na rzecz Miasta, w szczególności w sferze społecznej, naukowej i edukacyjnej. Może być również przyznane z uwagi na indywidualne czyny ratujące życie i zdrowie ludzi.

Odznaczenie „Zasłużony dla Warszawy” może być nadane tej samej osobie oraz jednostce organizacyjnej tylko raz. Z inicjatywą przyznania wyróżnienia mogą wystąpić: Przewodniczący Rady m.st. Warszawy, Wiceprzewodniczący Rady m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy, komisja Rady Miasta, co najmniej 5 radnych lub rada dzielnicy.

Z inicjatywą przyznania odznaczenia może również wystąpić Przewodniczący Rady m.st. Warszawy na wniosek co najmniej 50 mieszkańców Warszawy, instytucji publicznych mających siedzibę w Warszawie, organizacji społecznych mających siedzibę w Warszawie oraz środków masowego przekazu. Wyróżnienie przyznaje Kapituła, której członkami są: Przewodniczący Rady Miasta, pełniący funkcję Kanclerza Kapituły, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący klubów, Przewodniczący komisji właściwej do spraw samorządowych.

Zasłużony otrzymuje odznakę i legitymację. Tryb przyznawania wyróżnienia określa regulamin. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady oraz Prezydentowi m.st. Warszawy.

WyglądEdytuj

Odznaka jest dwuczęściowa i składa się z krzyża oraz zawieszki, która z krzyżem jest połączona kółkiem. Krzyż bity jest dwustronnie o średnicy 45 mm, a jego miniatura ma średnicę 23 mm. Jego awers jest zbudowany na planie krzyża maltańskiego. Między jego ramionami występują stylizowane kolumny jońskie, stanowiące typowy element architektoniczny miasta. Ramiona krzyża, jak i kolumny pokryte są białą emalią. Środkową część awersu stanowi nakładka przedstawiająca ukoronowany herb Warszawy. Korona i Syrena są formami plastycznymi – wypukłymi. Pole herbu jest pokryte czerwoną emalią. Konstrukcja krzyża i nakładki są złocone. Nakładka jest lutowana do krzyża. Rewers jest płaskim odwrotnym kształtem krzyża i głowic kolumn. Na jego tle w płaskim menisku wygrawerowany jest napis „Zasłużony dla Warszawy”. Wyrazy „Zasłużony” i „Warszawy” są wygrawerowane w otoku, natomiast wyraz „dla” w centralnej jego części. Zawieszka ma kształt prostokątny o przekroju wzdłużnym soczewkowym wypukłym. Jest złocona z falującą dwubarwną flagą żółto-czerwoną. Mocowana jest do klapy ubioru za pomocą agrafki. Całość wykonywana jest ze złoconego mosiądzu[3].

OdznaczeniEdytuj

Po raz pierwszy zostało nadane 9 kwietnia 1999. Do 6 listopada 2014 nadano 1954 wyróżnień[5].

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni odznaką „Zasłużony dla Warszawy”.

PrzypisyEdytuj