Zasada Trzech Reprezentacji

Trzy Reprezentacje – teoria komunizmu według Jiang Zemina, przewodniczącego ChRL w latach 1993–2003. Jest rozwinięciem dengizmu i jeszcze większym odejściem od ideologii maoizmu. W listopadzie 2002 roku została przyjęta jako obowiązujący kurs KPCh.

Trzy Reprezentacje
Nazwa chińska
Pismo uproszczone 三个代表
Pismo tradycyjne 三個代表
Hanyu pinyin Sāngè Dàibiǎo
Godło ChRL
Ten artykuł jest częścią serii
Ustrój i polityka Chińskiej Republiki Ludowej
Organy polityczne
Przewodniczący ChRL:
Xi Jinping
Wiceprzewodniczący ChRL:
Wang Qishan
Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych:
Stały Komitet OZPL
Przewodniczący Stałego Komitetu OZPL: Li Zhanshu
Rada Państwa:
Premier ChRL: Li Keqiang
Centralna Komisja Wojskowa
Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza
Najwyższy Sąd Ludowy
Przewodniczący: Zhou Qiang
Najwyższa Prokuratura Ludowa
Prokurator Generalny: Zhang Jun
Ludowa Polityczna Konferencja Konsultatywna Chin
System prawny
System prawny
Konstytucja
Podział administracyjny
Podział administracyjny
Partie polityczne
Komunistyczna Partia Chin
Chińskie partie demokratyczne

Hasło Trzy Reprezentacje symbolizuje 3 główne cele stojące przed Partią:

  • Zwiększenie produkcji – poprzez przyzwolenie na prywatną inicjatywę w gospodarce
  • Rozwój kultury – poprzez promowanie w świecie chińskiej kultury
  • Consensus Polityczny – poprzez ostrożną demokratyzację Partii, m.in. otworzenie jej dla biznesmenów

W 2005 roku Zasada Trzech Reprezentacji została uzupełniona sformułowaną przez Hu Jintao Koncepcją Naukowego Rozwoju.