Zbiórka (harcerstwo)

Ten artykuł dotyczy spotkanie w harcerstwie. Zobacz też: zbiórka.

Zbiórka – spotkanie o tematyce harcerskiej trwające 1–4h (czasem kilka dni) jednej z jednostek organizacyjnych np. zastępu, drużyny, szczepu lub hufca.


Zbiórka ma określony plan stworzony przez harcerza prowadzącego zbiórkę najczęściej, jest to zastępowy w przypadku zbiórki zastępu, drużynowy w przypadku zbiórki drużyny itd. lub też harcerz przez nich wyznaczony np. podzastępowy lub przyboczny. Zbiórka powinna rozpocząć się obrzędowym przywitaniem po którym następuje główny temat zbiórki.

Najczęstsze formy zbiórkiEdytuj

Cykliczność zbiórekEdytuj

  • Zbiórki zastępów odbywają się najczęściej raz w tygodniu i trwają około 90-120 min.
  • Zbiórki drużyny trwające kilka godzin lub też cały dzień powinno się przeprowadzać raz lub dwa razy na miesiąc.
  • Zbiórki większych jednostek takich jak szczepu lub hufce przeprowadza się w zależności od potrzeby. Są to najczęściej zbiórki z okazji ważnych świąt narodowych, zbiórki alarmowe, zbiórki z okazji świąt danej jednostki (urodziny szczepu). Zbiórek takich powinno odbyć się w roku harcerskim co najmniej kilka[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Piotr Niwiński, Co każdy zastępowy wiedzieć powinien, Harcerska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1990.