Zbieżność (optyka)

Zbieżność (stopień kolimacji) w optyce jest to miara odstępstwa wiązki światła od równoległości. Wyraża ją wzór

gdzie jest odległością od pewnej płaszczyzny odniesienia do miejsca zogniskowania wiązki. W przypadku układów optycznych jest często ogniskową tego układu. Jednostką zbieżności jest dioptria.

W przezroczystym ośrodku materialnym o współczynniku załamania definiuje się zbieżność zredukowaną

Wiązka światła jest zbieżna, gdy promienie światła zbiegają się do jednego punktu. Wówczas Wiązkę nazywamy rozbieżną, wówczas gdy – promienie wówczas rozbiegają się (ewentualny punkt skupienia leży przed płaszczyzną odniesienia). W przypadku gdy wiązka światła jest równoległa. Zbieżność tej samej wiązki światła (gdy ) może być różna dla różnych obserwatorów.

Zobacz też edytuj