Zdzisław Świderski

polski parazytolog

Zdzisław Piotr Świderski (ur. 29 kwietnia 1940 w Pruszkowie) – polski parazytolog, profesor nauk biologicznych; profesor zwyczajny Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN[1][2].

Zdzisław Świderski
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

29 kwietnia 1940
Pruszków

profesor nauk biologicznych
Specjalność: parazytologia, zoologia
Alma Mater

Uniwersytet Warszawski (1964)

Doktorat

1972 – parazytologia
Uniwersytet Genewski (Szwajcaria)

Habilitacja

1995 – parazytologia
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Profesura

1999

Zatrudnienie
Instytut

Instytut Parazytologii PAN

Okres zatrudn.

1964-1968, 1993-

Uczelnia

Uniwersytet Genewski

Okres zatrudn.

1968-1983, 1988-1993

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi

Życiorys edytuj

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz studia z biologii (spec. zoologia) na Uniwersytecie Warszawskim w 1964 (praca magisterska pt. Badania nad oogenezą jedwabnika dębowego Antherea pernyi Guer (Lepidoptera) została opublikowana w „Zoologica Poloniae"[3])[2]. W latach 1964–1968 pracował w Instytucie Parazytologii PAN. Następnie wyjechał do Szwajcarii, gdzie w okresie 1968–1983 oraz 1988–1993 był zatrudniony na Uniwersytecie Genewskim, w Katedrze Anatomii Porównawczej i Fizjologii[2]. W 1972 obronił na genewskiej uczelni pracę doktorską pt. La structure fine de l'oncosphere du cestode Catenotaenia pusilla (Goeze, 1782) (Cyclophyllidea, Catenotaeniidae) (opublikowana w „La Cellule"[4]). Przez cztery lata (1984–1988) pracował także jako senior lecturer w Anatomy Department, (kier. prof. Phillip Tobias), Medical School University of Witwatersrand w Johannesburgu[2]. W 1993, po powrocie do Polski, ponownie został zatrudniony w Instytucie Parazytologii PAN, gdzie z czasem awansował na pozycję profesora zwyczajnego [2].

Habilitował się w 1995 na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy pt. Badania porównawcze nad ultrastrukturą, homologią i analogią otoczek jajowych u przywr i tasiemców[1]. Tytuł naukowy profesora nauk biologicznych został mu nadany w 1999[1]. W ramach Instytutu Parazytologii PAN pracuje jako kierownik Pracowni Biologii Rozwoju i Rozmnażania Pasożytów w Zakładzie Ekologii i Ewolucji Pasożytnictwa[2][5]. Był równocześnie w latach 1993-2014 także pracownikiem Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii w Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego[1] , gdzie od roku 2003 awansował na pozycję profesora prowadzącego w języku angielskim wykłady i ćwiczenia z parazytologii medycznej dla anglojęzycznych studentów WUM.

Od 1995 roku jest członkiem redakcji czasopisma „Acta Parasitologica” (w latach 2002–2012 był redaktorem naczelnym)[2]. Swoje prace publikował m.in. w czasopismach takich jak: „Comptes Rendus Biologies”, „Parasitology International”, „Parasitology Research”, „International Journal for Parasitology”, „Zoologischer Anzeiger” oraz „Parasite[6][7][8][9].

Realizował szereg grantów badawczych finansowanych m.in. przez Swiss National Science Foundation, Światową Organizację Zdrowia w Genewie ramach UNDP/World Bank/WHO Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. Travel Grants for participation in the United Nations Environmental Programme supported by FAO/UNEP/WHO , South African Medical Research Council, University of the Witwarersrand Medical Faculty Endowment Fund, Johannesburg oraz polski Komitet Badań Naukowych[2].

Należy do European Life Sciences Organisation (ELSO), International Society of Invertebrate Reproduction and Development (ISIRD) oraz Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego[2]. Był członkiem American Society of Parasitologists oraz British Society for Parasitology[2].

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi[2].

Przypisy edytuj

  1. a b c d Prof. dr hab. Zdzisław Świderski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-11-15].
  2. a b c d e f g h i j k prof. dr hab. Zdzisław Świderski. actaparasitologica.pan.pl. [dostęp 2018-11-15]. (ang.).
  3. Świderski Z. (1965) Cytological and cytochemical studies of oogenesis in Antherea pernyi, Guerin - Meneville (Lepidoptera), Zoologica Poloniae 15, 169-190.
  4. Świderski Z. (1972) La structure fine de l’oncosphère du cestode Catenotaenia pusilla (Goeze, 1782) (Cyclophyllidea, Catenotaeniidae), La Cellule 69, 207–237, 1972.
  5. Zakłady. ipar.pan.pl. [dostęp 2018-11-15].
  6. Zdzisław Świderski (publikacje). Katalog PubMed. [dostęp 2018-05-25].
  7. Zdzisław Świderski (publikacje i cytowania). scholar.google.pl. [dostęp 2016-11-02]. (ang.).
  8. Zdzisław Świderski. Katalog elektroniczny Biblioteki Narodowej. [dostęp 2018-11-04].
  9. Zdzislaw Swiderski. researchgate.net. [dostęp 2018-11-15]. (ang.).