Zedlitz – śląski ród arystokratyczny, m.in. posiadacze zamków Wleń, Niesytno, Grodno i Lipa oraz pałaców w Wojcieszowie Górnym, Warmątowicach Sienkiewiczowskich i Brenniku.

Herb rodowy
Herb von Zedlitz w Krosnowicach
Przedstawiciele