Zespół adwokacki

Zespół adwokacki – forma działalności adwokatów mająca korzenie w ustroju komunistycznym.

W Polsce zespoły adwokackie zostały wprowadzone ustawą z 1950 o ustroju adwokatury. Miały one być formą pośrednią między kapitalistycznymi kancelariami a sowieckim pełnym upaństwowieniem adwokatury[1]. W 1964 adwokaci J. Nawrot i S. Garlicki opisywali zespół jako „dobrowolne socjalistyczne zrzeszenie adwokatów”[2] i „komórkę samorządu adwokackiego, a więc ogniwo wykonywania administracji państwowej”[3]. Od 1967, gdy zlikwidowano kancelarie adwokackie, adwokaci mogli pracować wyłącznie w zespołach[4]. Indywidualne kancelarie oraz spółki tworzono wyjątkowo, za zgodą ministra sprawiedliwości[5].

Założeniem nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze uchwalonej w 1997 było, aby adwokaci pracowali głównie w kancelariach i spółkach[5]. Po zmianie prawa większość adwokatów opuściła zespoły. W 2011 do zespołów należało 144 spośród 9039 adwokatów wykonujących zawód (ok. 1,6%)[1]. 3 lata później działało 21 zespołów adwokackich, zrzeszających 104 adwokatów. Stanowiło to wówczas 0,68% adwokatów wykonujących zawód. Ministerstwo Sprawiedliwości planowało wtedy likwidację zespołów adwokackich, co poparła Naczelna Rada Adwokacka[5].

Kolegia adwokatów (zespoły adwokackie) działały także w Niemieckiej Republice Demokratycznej. 1 marca 1981 weszła w życie ustawa z 17 grudnia 1980 o zespołach adwokackich Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Zdaniem H. Breitbartha, wiceministra sprawiedliwości NRD, „przynależność do zespołu i współpraca w nim była typową formą adwokackiej działalności zawodowej odpowiadającą socjalistycznym stosunkom społecznym”[6].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Ewa Ivanova, Adwokaci nie chcą już pracować w zespołach, „prawo.gazetaprawna.pl”, 14 marca 2011 [dostęp 2018-09-22].
  2. J. Nawrot, Zasady organizacyjne zespołów adwokackich, „Nowe Prawo”, 1, 1964, s. 38. Za: Stanisław Garlicki, Charakter prawny zespołu adwokackiego i stosunku łączącego adwokata z zespołem, „Palestra”, 4, 1964, s. 1.
  3. Stanisław Garlicki, Charakter prawny zespołu adwokackiego i stosunku łączącego adwokata z zespołem, „Palestra”, 4, 1964, s. 2.
  4. Marcin Zaborski, Palestra, 14 lipca 2014 [dostęp 2018-09-22] [zarchiwizowane z adresu 2014-07-14].
  5. a b c Zespoły adwokackie do likwidacji, pulshr.pl [dostęp 2018-09-22].
  6. Hans Breitbarth, Kolegia adwokatów (zespoły adwokackie) – forma działalności adwokackiej odpowiednia w socjalizmie, Z. Womaczka (tłum.), „Palestra”, 6–7, 1982.

Linki zewnętrzneEdytuj