Zespół adwokacki

forma działalności adwokatów

Zespół adwokacki – forma działalności adwokatów mająca korzenie w ustroju komunistycznym.

W Polsce zespoły adwokackie zostały wprowadzone ustawą z 1950 o ustroju adwokatury[1]. Miały one być formą pośrednią między kapitalistycznymi kancelariami a sowieckim pełnym upaństwowieniem adwokatury[2]. W 1964 adwokaci J. Nawrot i S. Garlicki opisywali zespół jako „dobrowolne socjalistyczne zrzeszenie adwokatów”[3] i „komórkę samorządu adwokackiego, a więc ogniwo wykonywania administracji państwowej”[4]. Od 1967, gdy zlikwidowano kancelarie adwokackie,[5] adwokaci mogli pracować wyłącznie w zespołach[6]. Indywidualne kancelarie oraz spółki tworzono wyjątkowo, za zgodą ministra sprawiedliwości[7].

Założeniem nowelizacji ustawy – Prawo o adwokaturze z 1982 uchwalonej w 1997[8] było, aby adwokaci pracowali głównie w kancelariach i spółkach[7][9]. Po zmianie prawa większość adwokatów opuściła zespoły. W 2011 do zespołów należało 144 spośród 9039 adwokatów wykonujących zawód (ok. 1,6%)[2]. 3 lata później działało 21 zespołów adwokackich, zrzeszających 104 adwokatów. Stanowiło to wówczas 0,68% adwokatów wykonujących zawód. Ministerstwo Sprawiedliwości planowało wtedy likwidację zespołów adwokackich, co poparła Naczelna Rada Adwokacka[7].

Kolegia adwokatów (zespoły adwokackie) działały także w Niemieckiej Republice Demokratycznej. 1 marca 1981 weszła w życie ustawa z 17 grudnia 1980 o zespołach adwokackich Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Zdaniem H. Breitbartha, wiceministra sprawiedliwości NRD, „przynależność do zespołu i współpraca w nim była typową formą adwokackiej działalności zawodowej odpowiadającą socjalistycznym stosunkom społecznym”[10].

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z 27 czerwca 1950 o ustroju adwokatury Dz.U. z 1950 r. nr 30, poz. 275
  2. a b Ewa Ivanova, Adwokaci nie chcą już pracować w zespołach, „prawo.gazetaprawna.pl”, 14 marca 2011 [dostęp 2018-09-22].
  3. J. Nawrot, Zasady organizacyjne zespołów adwokackich, „Nowe Prawo”, 1, 1964, s. 38. Za: Stanisław Garlicki, Charakter prawny zespołu adwokackiego i stosunku łączącego adwokata z zespołem, „Palestra”, 4, 1964, s. 1.
  4. Stanisław Garlicki, Charakter prawny zespołu adwokackiego i stosunku łączącego adwokata z zespołem, „Palestra”, 4, 1964, s. 2.
  5. Ustawa z 19 grudnia 1963 o ustroju adwokatury (Dz.U. z 1950 r. nr 57, poz. 309)
  6. Marcin Zaborski, Palestra [online], 14 lipca 2014 [dostęp 2018-09-22] [zarchiwizowane z adresu 2014-07-14].
  7. a b c Zespoły adwokackie do likwidacji [online], pulshr.pl [dostęp 2018-09-22].
  8. Ustawa z 22 maja 1997 (Dz.U. z 1997 r. nr 75, poz. 471)
  9. Rozważania na temat Prawa o adwokaturze z 1982 r.
  10. Hans Breitbarth, Kolegia adwokatów (zespoły adwokackie) – forma działalności adwokackiej odpowiednia w socjalizmie, Z. Womaczka (tłum.), „Palestra”, 6–7, 1982.