Zespół okrętów

Zespół okrętów -

 1. Jednostka organizacyjna okrętów wojennych tworzona w celu zapewnienia optymalnych warunków szkolenia bojowego i dowodzenia podczas działań bojowych. Wyróżnia się zespoły jednorodne, złożone z okrętów tej samej klasy i różnorodne, złożone z okrętów różnych klas. Do typowych zespołów okrętów zalicza się:
  1. floty;
  2. flotylle;
  3. eskadry;
  4. dywizje;
  5. brygady;
  6. dywizjony;
  7. grupy.
 2. Nieetatowa jednostka organizacyjna okrętów podporządkowanych okresowo jednemu dowódcy, sformowana w celu wykonania określonego zadania bojowego w skali taktycznej lub operacyjnej.