Zgromadzenie Federalne (Niemcy)

Zgromadzenie Federalne w Niemczech (niem. Bundesversammlung) – organ konstytucyjny składający się z członków Bundestagu i w równej liczbie z członków wybranych przez przedstawicielstwa krajów związkowych na zasadach wyborów proporcjonalnych[1], obradujących wspólnie w celu wyboru prezydenta Republiki Federalnej Niemiec (niem. Bundespräsident). Zgromadzenie zwoływane jest nie później, niż 30 dni przed upływem kadencji Prezydenta lub w ciągu 30 dni od rezygnacji, jego śmierci lub usunięcia z urzędu.

Prezydent jest wybierany bez debaty. Procedura wyborów nowego prezydenta obejmuje maksymalnie trzy tajne tury w drodze głosowania pisemnego. Jeżeli zwycięski kandydat nie zostanie wybrany w pierwszych dwóch turach bezwzględną większością głosów, w trzeciej turze do wyboru wystarczy mu względna większość głosów[1].

Kandydaci są nominowani zwykle przez jedną lub więcej stron politycznych. Kandydat popierany przez partie mające większość w Bundestagu uważany jest za zwycięzcę, ponieważ w pierwszym głosowaniu może osiągnąć wymaganą większość głosów.

Po głosowaniu przewodniczący Bundestagu pyta wybranego kandydata, czy akceptuje wolę Zgromadzenia Federalnego – kandydat ma dwa dni na udzielenie odpowiedzi. Przewodniczący Bundestagu zamyka sesję Zgromadzenia Federalnego po uzyskaniu aprobaty wybranego kandydata na wybór Zgromadzenia[2].

Przypisy

edytuj
  1. a b Bundesministerium der Justiz: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 54. [dostęp 2010-07-15]. (niem.).
  2. Bundesministerium der Justiz: Gesetz über die Wahl des Bundespräsidenten durch die Bundesversammlung § 9. [dostęp 2010-07-15]. (niem.).