Zigmas Lydeka

Zigmas Lydeka (ur. 23 sierpnia 1954 w Žyniai na Suwalszczyźnie) – litewski ekonomista, od 2006 rektor Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

Zigmas Lydeka
Data i miejsce urodzenia 23 sierpnia 1954
Žyniai na Suwalszczyźnie
doktor habilitowany nauk nauk społecznych
Uniwersytet Uniwersytet Witolda Wielkiego
Okres zatrudn. od 2006

W 1977 ukończył studia na Kowieńskim Instytucie Politechnicznym, gdzie nauczał w latach 1977-1990. Od 1977 do 1983 studiował na Uniwersytecie w Leningradzie.

W 1990 zatrudniony w Uniwersytecie Witolda Wielkiego. W latach 1997-1999 stał na czele tamtejszej Katedry Gospodarki i Finansów. Od 1998 do 2002 był dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania UWW. W 2006 wybrano go na rektora uczelni.

W 1999 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych.

Od 1999 do 2006 był członkiem Litewskiej Rady Naukowej, kierował jej stałą komisją ekspertów ds. finansowania badań naukowych.

Zajmuje się naukowo m.in. filozofią ekonomii oraz metodologią transformacji ustrojowej.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Rinkos ekonomikos tapsmas: teoriniai svarstymai, 2001
  • Taikomoji ekonomika (współautor) 1997
  • Ekonominių teorijų istorija, 2001
  • Firmos ekonomikos pagrindai (współautor), 2001
  • Ekonomikos, vadybos ir verslo pagrindai, 2005
  • Mikroekonomika, 2006