Zigmontas Antanas Aleksa

Zigmontas Antanas Aleksa-Angarietis, ur. 13 czerwca 1882 we wsi Obelupiai w guberni suwalskiej, zm. 22 kwietnia 1940 w Moskwie) – litewski komunista, radziecki polityk i działacz partyjny.

Zigmontas Antanas Aleksa-Angarietis
Ilustracja
Zigmontas Antanas Aleksa
Data i miejsce urodzenia 13 czerwca 1882
Obelupiai guberni suwalskiej
Data i miejsce śmierci 22 kwietnia 1940
Moskwa
Przynależność polityczna Komunistyczna Partia Litwy i Białorusi

ŻyciorysEdytuj

Do 1904 studiował w Warszawskim Instytucie Weterynaryjnym, z którego został wydalony, w 1906 wstąpił do SDKPiL, od 1907 był członkiem jej KC. W 1909 aresztowany i skazany na 4 lata katorgi w więzieniu w Pskowie, w 1915 skazany na zesłanie do guberni jenisejskiej, 19 marca 1917 amnestionowany po rewolucji lutowej. Od marca 1917 był redaktorem gazety "Tiesa" ("Prawda" w Piotrogrodzie), od 1917 członek Litewskiego Komitetu Rejonowego Piotrogrodzkiej Organizacji SDPRR(b) i członek Centralnego Biura Litewskich Sekcji przy KC SDPRR(b), od grudnia 1917 zastępca komisarza ds. litewskich Ludowego Komisarza ds. Narodowości Rosyjskiej Republiki Radzieckiej/RFSRR, od listopada 1918 do 4 marca 1919 członek KC KPL. Od 8 grudnia 1918 do 27 lutego 1919 ludowy komisarz spraw wewnętrznych Litewskiej SRR, od 27 lutego do 25 lipca 1919 ludowy komisarz spraw wewnętrznych Litewsko-Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Rad, od 6 marca 1919 do 5 września 1920 członek KC Komunistycznej Partii Litwy i Białorusi, od 6 marca do 13 listopada 1919 członek Biura Politycznego KC tej partii. Od 3 września 1919 do 5 września 1920 członek Biura Nielegalnej Pracy KC Komunistycznej Partii Litwy i Białorusi, od 13 listopada 1919 do 18 stycznia 1920 zastępca członka Prezydium KC tej partii, 190-1923 sekretarz Zagranicznego Biura KC KPL, od września 1921 do listopada 1922 zastępca członka Komitetu Wykonawczego Kominternu. Od 1921 przedstawiciel KC Litwy w Komitecie Wykonawczym Kominternu, od 1923 członek Biura Politycznego KC KPL, od 1924 członek Międzynarodowej Komisji Kontrolnej Kominternu, w latach 1926-1935 sekretarz tej komisji, od 1935 kierował Sekcją Litewską Kominternu.

27 marca 1938 aresztowany, zmarł w moskiewskim więzieniu.

BibliografiaEdytuj