Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK, ang. integrated qualifications register, IQR) – publiczny rejestr obejmujący różne rodzaje kwalifikacji nadawanych w Polsce i włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

OpisEdytuj

Kwalifikacje wpisywane są do ZRK niezależnie od tego, czy zostały już ujęte w innych rejestrach kwalifikacji, prowadzonych na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji. Obecność kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze oznacza, że jej wiarygodność została potwierdzona przez władze publiczne oraz że danej kwalifikacji przypisano poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Tym samym każda zarejestrowana kwalifikacja (zarówno „pełna”, jak i „cząstkowa”) będzie mieć odniesienie do poziomu w Europejskiej Ramie Kwalifikacji. Kwalifikacje niewpisane do ZRK nie mogą mieć przypisanego poziomu PRK.

Warunki wpisania kwalifikacji do ZRK zostały określone w przepisach prawa, a opis każdej kwalifikacji w ZRK prezentowany jest według tego samego schematu. Rejestr działa w postaci repozytorium, w którym przechowywane są w formie elektronicznej wszystkie dane dotyczące ujętych w nim kwalifikacji. Dlatego można powiedzieć, że rejestr pełni rolę szczególnego rodzaju „łącznika” pomiędzy podsystemami kwalifikacji funkcjonującymi wcześniej autonomicznie.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji funkcjonuje w oparciu o współpracę instytucji rządowych i samorządowych, instytucji systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego, organizacji pracodawców, związków zawodowych, innych organizacji pracowników, organizacji obywatelskich.

Historia ZRKEdytuj

Od stycznia 2018 roku Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji prowadzony jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Prace nad rozwojem ZRK realizowane są w ramach unijnego projektu „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji”. Jego głównym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania rejestru oraz dbanie o jego ciągły rozwój jako kluczowego narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu kwalifikacji pod red. Stanisława Sławińskiego, Warszawa 2013 r., str. 26.
  • Elżbieta Lechowicz, Zintegrowany rejestr kwalifikacji – współpraca z interesariuszami (prezentacja), http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=533.
  • Instytut Badań Edukacyjnych, Raport referencyjny. Odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji, Warszawa 2013 r., s. 36.
  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226)

Linki zewnętrzneEdytuj