Zlot 80-lecia Harcerstwa Polskiego

Zlot 80-lecia Harcerstwa Polskiego - zlot harcerski, a właściwie dwa odrębne zloty, zorganizowane w okolicach Częstochowy, w sierpniu 1991:

Pomysł na organizację zlotu przedstawiły jesienią 1990 jednocześnie Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związek Harcerstwa Polskiego 1918. W styczniu 1991 powstał komitet organizacyjny złożony z przedstawicieli ZHP-1918, ZHR, POH i SHK "Zawisza". W tym samym czasie hm. Ryszard Wcisło zaprosił do wspólnego tworzenia zlotu uważając, że powinno to być spotkanie harcerzy ze wszystkich organizacji harcerskich. Od tego czasu w przygotowaniach do zlotu uczestniczyły wszystkie organizacje. Ostatecznie nie zdołano jednak dojść do porozumienia i zorganizowano dwa odrębne zloty.

Celem obu imprez było uczczenie 80. rocznicy powstania harcerstwa oraz udział w Światowych Dniach Młodzieży - spotkaniu młodych z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Częstochowie.

Zlot w PająkuEdytuj

Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował zlot w dniach 12-17 sierpnia 1991, na terenie Ośrodka Harcerskiego ówczesnej Chorągwi Częstochowskiej ZHP (obecnie Hufca ZHP Częstochowa) w Pająku nad zalewem Pająk (gmina Konopiska). W zlocie wzięło udział około 5 tys. harcerek i harcerzy z ZHP oraz Polskiej Organizacji Harcerskiej.

Zlot w OlsztynieEdytuj

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związek Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918 zorganizowały Zlot w dniach 10-18 sierpnia 1991 w Olsztynie koło Częstochowy. W zlocie wzięło udział około 7 tys. harcerek, harcerzy i skautów, obozujących w 8 gniazdach żeńskich i 12 męskich. Gniazdo XIII zorganizowali harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza". Ponadto w zlocie wzięli udział reprezentanci harcerstwa polskiego na wschodzie z Białorusi (36), Litwy (107), Łotwy (125), Ukrainy (43), skauci z Białorusi (22), Litwy (100), Łotwy (45), Rosji (10) Ukrainy (76) i 30 innych krajów.

Komendantem zlotu był hm. Aleksander Motała.

Program zlotu stanowiły głównie zajęcia indywidualne jak wycieczki piesze po okolicy, zwiedzanie jaskiń, nauka jazdy konnej, olimpiada zlotowa i zajęcia harcerskie. W czasie zlotu odbyło się pierwsze przedstawienie "Światło i dźwięk" połączone z pokazami sztucznych ogni, które w późniejszych latach kontynuowały miejscowe władze, przyciągając tysiące widzów z całego kraju.

W czasie zlotu wydawano pismo codzienne "Skauting wieści". Łącznie wydano 10 numerów, redaktorem naczelnym pisma był Jacek Śpiewak.

Zlot został udokumentowany w filmie "Dłoń z dłonią wiąż" autorstwa hm. Krzysztofa Krzyżanowskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Zjazdy, Zloty ZHP - najważniejsze wydarzenia. w: Rocznik Historii Harcerstwa - tom 6, Związek Harcerstwa Polskiego, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów Historii Harcerstwa "Gniezno 2000", Warszawa, 2010, ISSN 1895-1201
  • Ryszard Pacławski: Gra o harcerstwo. Paleta-Art R. Paszkowski, Stowarzyszenie Wychowawców Eleusis. Warszawa, Sanok 2005. ​ISBN 83-922500-4-4
  • Robert Wiraszka, Kalendarium ZHR 1989-2000, Warszawa 2001, ​ISBN 83-87899-80-1​.
  • Archiwum Zespołu Historycznego ZHR Okręgu Wielkopolskiego.