Zorganizowana część przedsiębiorstwa

Zorganizowana część przedsiębiorstwa – organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania[1][2].

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800).
  2. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U. z 2022 r. poz. 931).