Zuzyci (hebr. זוּזִים Zuzim) – starożytny lud wspomniany w Biblii, zamieszkujący tereny położone na wschód od Jordanu.

Zgodnie z relacją zamieszczoną w Księdze Rodzaju (Rdz 14,5) byli jednym z ludów pobitych podczas wyprawy wojennej króla Kedorlaomera. Zamieszkiwali krainę Ham, której położenie jest niepewne. Przypuszczalnie chodzi o późniejsze tereny Ammonitów, na podstawie czego utożsamia się Zuzytów ze wzmiankowanymi w Księdze Powtórzonego Prawa (Pwt 2,20) Zamzummitami. Być może chodzi o jeden i ten sam lud, a różnica wynikła z błędu kopisty[1][2].

W Septuagincie hebrajską nazwę Zuzim przetłumaczono jako ἔθνη ἰσχυρὰ – „potężny lud”[1][2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b A Dictionary of the Bible. edited by James Hastings. T. IV, cz. II. Honolulu: 2004, s. 994.
  2. a b The International Standard Bible Encyclopedia. T. 4. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1986, s. 1211.