Związek Karaimów Polskich

Związek Karaimów Polskich (karaim. Birligi Esaw Karajłarnyn) – organizacja społeczno-kulturalna grupy etnicznej Karaimów.

Związek Karaimów Polskich
Ilustracja
Państwo  Polska
Siedziba Wrocław
Data założenia 2003
Prezes Mariola Abkowicz
Nr KRS 0000171973
Data rejestracji 2 lipca 2003
brak współrzędnych
Strona internetowa

GenezaEdytuj

Początki karaimskich organizacji społeczno-kulturalnych na ziemiach Rzeczypospolitej sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego. Powstało wówczas Wileńskie Stowarzyszenie Karaimów, działające w oparciu o statut zatwierdzony 20 kwietnia 1921 przez Departament Spraw Wewnętrznych tzw. Litwy Środkowej. Walne zgromadzenie organizacyjne odbyło się w Wilnie 30 kwietnia 1921. Prezesem zarządu wybrany został Emil Kobecki. Działalność młodzieży karaimskiej skupiona była w Sekcji Kulturalno-Oświatowej, której prezesem był początkowo Ananiasz Rojecki, a następnie (od 1924) Ananiasz Zajączkowski. Stowarzyszenie działało do 1939, a jego siedziba mieściła się w Wilnie przy ulicy Grodzkiej 6. Okres II wojny światowej oraz powojenna sytuacja polityczna ograniczyły działalność kulturalno-społeczną Karaimów zarówno w Polsce, jak i w Litewskiej SRR.

HistoriaEdytuj

W 1997 na zebraniu założycielskim w Warszawie przyjęto postanowienie o powołaniu Związku Karaimów Polskich jako stowarzyszenia społeczno-kulturalnego. Zjazd założycielski miał miejsce 24 stycznia 1998. Podjęto udaną próbę reaktywowania wydawanego w latach 80. bezdebitowego czasopisma młodzieży karaimskiej Coś. W 1988 nastąpiła zmiana tytułu na Awazymyz, które od 1999 stało się periodykiem Związku Karaimów Polskich.

Organizacja ta, po zatwierdzeniu statutu, 18 września 2003 została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeń działających prawnie w RP. Jej siedzibą jest Wrocław. Przewodniczącą zarządu jest aktualnie Mariola Abkowicz, sekretarzem Anna Sulimowicz, a skarbnikiem Adam Dubiński.[1].

DziałalnośćEdytuj

Oprócz działalności wydawniczej (kwartalnik Awazymyz oraz wydawnictwo Bitik) Związek stara się pielęgnować tradycje i kulturę karaimską m.in. poprzez działalność zespołu folklorystycznego „Dostłar”. Organizuje bądź współuczestniczy w takich inicjatywach kulturalnych jak: Karaj Kiuńlari – Dni Karaimskie wraz z międzynarodowym seminarium "Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie" (Warszawa, 19–21 września 2003), Tydzień Kultury Karaimskiej (Warszawa, 4–9 października 2004), Spotkania z Historią i Kulturą Karaimów Polskich (Warszawa, 17 grudnia 2005) czy kilkakrotnie przeprowadzane Warsztaty Kultury Karaimskiej. W latach 2010-2016 Związek przygotował i zaprezentował w kilkunastu miastach Polski, a także Litwy, Czech i Ukrainy wystawę fotografii ilustrujących karaimskie życie społeczne pod tytułem Karaj jołłary – Karaimskie drogi. 13 listopada 2013 wraz z Zakładem Turkologii i Ludów Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował konferencję naukową "Karaimi turkolodzy".

Na mocy porozumienia z Karaimskim Związkiem Religijnym od 2005 Związek Karaimów Polskich opiekuje się również cmentarzem karaimskim w Warszawie.

KaraimiEdytuj

Karaimi polscy należą etnicznie do grupy ludności tureckiej, posługują się językiem karaimskim należącym do języków tureckich. W odróżnieniu od większości ludów tureckich wyznają karaimizm – religię, która na przełomie VII i VIII wieku wyłoniła się z judaizmu.

PrzypisyEdytuj

  1. Abkowicz M., Karaimskie życie społeczne w Polsce po 1945 roku. W: Karaimi, red. Machul-Telus B., Warszawa 2012, s. 202-205

Linki zewnętrzneEdytuj