Otwórz menu główne

Związek Wolnych Chrześcijanpolska wspólnota ewangelikalna istniejąca w latach 1947–1949, zrzeszająca zbory odwołujące się w praktyce i nauczaniu do ruchu braci plymuckich. Związek został utworzony w 1947 w Pszczynie na bazie zborów należących do Zrzeszenia Zwolenników Nauki Pierwotnych Chrześcijan tzw. pierwochrześcijan. Czołowym przywódcą był Józef Mrózek senior. Istotną rolę w Związku odgrywał także jego syn Józef Mrózek junior.

W latach 1947–1981 Związek jako ugrupowanie wiernych wchodził w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w PRL (ZKE). Z tej grupy członków ZKE wyłonił się w 1981 Kościół Wolnych Chrześcijan.