Zwierzęta zarodowe

Zwierzęta zarodowe − osobniki o szczególnych walorach użytkowych i hodowlanych wykorzystywane jako materiał reprodukcyjny. Zazwyczaj zwierzęta zarodowe są wpisywane do ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych organizacji zajmujących się określonym gatunkiem[1].

Na przykład Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, działający od 1958 roku, odpowiada za materiał zarodowy trzody w Polsce[2].

PrzypisyEdytuj