Zygmunt Adam Słuszka

Zygmunt Adam Słuszka herbu Ostoja (zm. 2 grudnia 1674) – chorąży wielki litewski w 1656 roku, chorąży nadworny litewski w 1649 roku, starosta rzeczycki w latach 1658-1672. Jego bratem był Bogusław Jerzy Słuszka, a siostrą Elżbieta Słuszczanka.

Zygmunt Adam Słuszka
Herb
Ostoja
Rodzina

Słuszkowie herbu Ostoja

Data śmierci

2 grudnia 1674

Był uczestnikiem konfederacji tyszowieckiej w 1655 roku[1]. Poseł na sejm 1662 roku z powiatu rzeczyckiego[2]. Na sejmie 1662 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[3]. Poseł sejmiku rzezyckiego na pierwszy sejm 1666 roku[4].

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z powiatu rzeczyckiego[5].

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku spisy opracowali Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Kórnik 1994

PrzypisyEdytuj

  1. Adam Kersten, Z badań nad konfederacją tyszowiecką, w: Rocznik Lubelski, t. I, 1958, s. 116.
  2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Sejmy lat 1661-1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, Wrocław 1977, s. 260.
  3. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 416.
  4. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 395.
  5. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]