Zygmunt Aleksander Tarło

kasztelan przemyski

Zygmunt Aleksander Tarło herbu Topór (zm. w 1654 roku) – kasztelan przemyski w latach 1650-1654, dworzanin królewski w 1650 roku.

Zygmunt Aleksander Tarło
Herb
Topór
Rodzina

Tarłowie herbu Topór

Data śmierci

1654

Syn Zygmunta Scypiona Tarło i Barbary z Sobków. Żonaty z ze starościanką lipieńską Elżbietą ze Sztemberku Kostczanką herbu Dąbrowa[1].

Studiował na Uniwersytecie w Ingolstadt w 1609 roku[2]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa krakowskiego w 1632 roku.

Bibliografia

edytuj
  • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.].
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 397.

Przypisy

edytuj
  1. Zbigniew Anusik, Kasztelana sandomierskiego Mikołaja Spytka Ligęzy (ok. 1563–1637) sprawy rodzinne i majątkowe. Przyczynek do genealogii i dziejów gorzyckiej linii rodziny Ligęzów herbu Półkozic, w: Przegląd Nauk Historycznych R. XXI, nr 1 (2022), s. 102.
  2. Paweł Czaplewski, Polacy na studyach w Ingolsztacie, Poznań 1914, s. 102.