Łęcze (gromada)

Łęcze – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Łęcze
gromada
1960–1973
Państwo

 Polska

Województwo

gdańskie

Powiat

elbląski

Data powstania

ok. 1960

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Łęcze

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1969)

25

brak współrzędnych
Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Łęcze z siedzibą GRN w Łęczu utworzono ok. 1960 r. w powiecie elbląskim w woj. gdańskim[5]. W 1969 roku gromada miała 25 członków gromadzkiej rady narodowej[6].

1 stycznia 1972 do gromady Łęcze włączono część obszaru miasta Tolkmicko (643,73 ha) w tymże powiecie[7].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[8].

Zobacz też: gmina Łęcze.

PrzypisyEdytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1960.
  6. Uchwała Nr 89/XXV/69 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 17 marca 1969 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych oraz Rady Narodowej Osiedla Krynica Morska w powiecie elbląskim na okres kadencji w latach 1969-1973 (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z dnia 2 kwietnia 1969 r., Nr. 5, Poz. 22)
  7. Dz.U. z 1971 r. nr 15, poz. 151
  8. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.