Ład informacyjny

Ład informacyjny - porządek światowy w zakresie kształtowania przekazu informacji, który jest kreowany wyłącznie przez bogate kraje świata. Ład ten obejmuje swobodnie zrównoważony obieg danej informacji, wolność informacji, różnorodność źródeł i środków informacji, szerzenie idei pokoju i praw człowieka oraz ochronę dziennikarzy podczas wykonywania przez nich swojej pracy.