Łamana zwyczajna

Łamana zwyczajna występuje wtedy, gdy:

  1. dwa odcinki mające wspólny koniec nie leżą na jednej linii prostej.
  2. pierwszy koniec może być wspólny dla co najwyżej dwóch odcinków.