Linia łamana, polilinia, linia poligonowa, linia wielokątna lub krótko łamana – linia utworzona z ciągu odcinków (zwanych jej bokami) w taki sposób, że

  • żadne dwa następujące po sobie odcinki nie leżą na jednej prostej,
  • wierzchołek (węzeł, ang. vertex) będący końcem pierwszego odcinka jest początkiem drugiego odcinka, wierzchołek będący końcem drugiego – początkiem trzeciego i tak dalej[1].
A – otwarta zwyczajna B – zamknięta zwyczajna C – otwarta wiązana D, E – zamknięta wiązana

Jeśli wierzchołek będący początkiem pierwszego boku jest jednocześnie końcem ostatniego, to łamaną nazywa się zamkniętą; w przeciwnym razie mówi się, że łamana jest otwarta.

Jeżeli odcinki łamanej nie przecinają się (nie mają punktów wspólnych poza wierzchołkami), to łamaną nazywa się zwyczajną. W przeciwnym razie mówi się o łamanej wiązanej.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. łamana, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-09-29].