Łuk okręgu – część okręgu wyznaczona przez ramiona kąta środkowego tego okręgu. Dokładniej: część wspólna okręgu i pewnego kąta o wierzchołku w środku tego okręgu.

d – łuk, R – promień, 2c – cięciwa, t – strzałka, a=R-t
Osobny artykuł: Długość łuku.

Długość łuku możemy obliczyć, korzystając ze wzoru

 

gdzie   oznacza długość łuku,   = miarę kąta środkowego, którego ramiona wyznaczają ten łuk, wyrażoną w radianach i   promień okręgu.

Jeśli   jest miarą kąta środkowego wyrażoną w stopniach, to powyższy wzór przybiera postać:

 

Zobacz też

edytuj