Śmierć (prawo)

uznanie na mocy prawa danej jurysdykcji, że dana osoba już nie żyje

Śmierć, zgonzdarzenie prawne wynikające ze śmierci osoby fizycznej, z którą szereg przepisów prawa wiąże wiele skutków prawnych. Śmierć stwierdzana jest w akcie zgonu na podstawie karty zgonu, a w razie niemożliwości jej sporządzenia – poprzez postępowanie o stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego.

Niektóre skutki prawne zgonu Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Art. 11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r.
  2. Art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  3. Art. 924 i art. 925 KC.
  4. Art. 922 § 2 in fine KC.
  5. W szczególności owdowiały współmałżonek może wejść w inny związek małżeński (art. 13 § 1 KRO). Nie może też złożyć wspólnego zeznania podatkowego ze zmarłym małżonkiem (z wyjątkiem roku, w którym podatnik zmarł).
  6. Powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa (art. 618 § 1 KRO). Powody wyłączenia pracownika organu administracji publicznej bądź sędziego trwają mimo ustania małżeństwa (art. 24 § 2 KPA, art. 48 § 2 KPC, art. 40 § 2 KPK, art. 18 § 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Prawo odmowy zeznań w charakterze świadka trwa także po ustaniu małżeństwa (art. 83 § 1 zd. 2 KPA, art. 261 § 1 zd. 2 KPC, art. 182 § 2 KPK).
  7. a b Czy dane osób zmarłych podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych?