Światło i cienie

Światło i cieniekwartalnik wydawany w Krakowie przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko". Pismo ukazuje się od 1993 roku. Publikowane w nim artykuły dotyczą m.in. problemu integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

BibliografiaEdytuj