Światowa Konferencja Praw Człowieka w Wiedniu

Światowa Konferencja Praw Człowieka w Wiedniu (ang. World Conference on Human Rights) – konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych obradująca od 14 do 25 czerwca 1993 roku w Wiedniu. Dokument przyjęty przez uczestniczki i uczestników konferencji to Deklaracja wiedeńska i Program działania[1].

Głównym tematem konferencji był równy status kobiet i prawa kobiet[2]. Stwierdzono, że

Prawa kobiet i dziewczynek stanowią niezbywalną, integralną i niepodzielną część powszechnych praw człowieka[3]

Przemoc wobec kobiet została uznana za naruszenie praw człowieka. Wezwano także rządy państw i ONZ do zapewnienia kobietom równych praw oraz podjęcia działań na rzecz likwidacji przemocy wobec kobiet.

Wynikiem Konferencji było powołanie w pół roku później urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka. W 1999 Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło wnioskowany przez Konferencję Protokół do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Przypisy

edytuj
  1. Vienna Declaration and Programme of Action adopted in Vienna on 25 June 1993
  2. Agnieszka Grzybek: Prawa kobiet w dokumentach ONZ. Warszawa: Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych - OŚKa, 1996, s. 110. ISBN 83-909820-2-1.
  3. Deklaracja Wiedeńska i Program Działania Światowej Konferencji Praw Człowieka. Wiedeń: ONZ, 1993. ISBN 83-904011-2-6., cz. I, pkt. 18.

Zobacz też

edytuj