Otwórz menu główne

Źródło szczelinowe wyprowadza wody krążące w szczelinach skał litych. Jeżeli szczeliny mają kontakt z powierzchnią terenu, wówczas gromadząca się w nich woda podziemna może wypływać tworząc źródło lub ich zespół. Wypływ wody odbywa się pod wpływem grawitacji lub pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego.