Otwórz menu główne

Źródło ascenzyjne

Źródło ascenzyjne[1][2] (ascensyjne[3], wstępujące[1][3], podpływowe[1], rzadziej ascencyjne[1]) – źródło, do którego woda pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego podnosi się w pustkach skalnych (porach, kawernach lub szczelinach) w końcowym odcinku do góry i wypływa w miejscu, gdzie powierzchnia przetnie zwierciadło statyczne lub warstwę wodonośną poniżej zwierciadła.

Jeżeli woda pochodzi z dużych głębokości, źródło ma reżim stały - niezależny od opadów atmosferycznych. W takim wypadku najczęściej źródło ascenzyjne może być źródłem artezyjskim (w niektórych klasyfikacjach źródła ascenzyjne i artezyjskie są traktowane tożsamo jako "źródła wstępujące"[3]).
Siłą motoryczną powodującą wypływ mogą być również gazy lub pary.

PrzypisyEdytuj

Zobacz teżEdytuj