Żołnierz Kresowy

Żołnierz Kresowy - tygodnik 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej.

Żołnierz Kresowy
Wydawca

referat Oświatowo-Kulturalny 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej

Pierwszy numer

1920

Redaktor naczelny

Janusz Ostrowski

Wydawcą pisma był Referat Oświatowo-Kulturalny 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Czasopismo było wydawane w warunkach frontowych. Pierwszy numer tygodnika ukazał się w dniu 17 marca 1920 roku. Założycielem pisma i redaktorem był por. Janusz Ostrowski. Lipcowa ofensywa Tuchaczewskiego i odwrót oddziałów polskiego Frontu Północno-Wschodniego uniemożliwił dalsze redagowanie pisma.

BibliografiaEdytuj

  • Jednodniówka I-ej Litewsko-Białoruskiej Dywizji MCMXVIII-MCMXX, Wilno 1920