Žaltys, Žaltis, Angzdris (prus.) - pojęcie to ma dwa znaczenia:

  1. Baśniowy król węży (także lettolitewska nazwa zaskrońca), wyobrażany najczęściej w postaci pięknego młodzieńca opiekującego się słońcem. Przyjaciel bogini Saule mieszkający na białym kamieniu pośrodku niebiańskiego morza. Jako pagirinis - duch opiekuńczy pruskich domostw.
  2. Według tradycji ludowej nieszkodliwy zielony wąż - symbol płodności i dobrobytu, którego napotkanie oznaczało małżeństwo lub narodziny zaś jego zabicie uchodziło za świętokradztwo. Jest to przeżytek powszechnego w czasach prehistorycznych kultu węży.

BibliografiaEdytuj

  • Arthur Cottereu - Słownik mitów świata, Wyd. „Książnica” 1996.
  • Algirdas J. Greimas - O Bogach i ludziach, studia mitologii litewskiej, Wyd. Marek Derewecki 2007.
  • Andrzej M. Kempiński - Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, SAWW 1993.
  • "Królowa węży" [w:] Oskar Miłosz, Legendy i podania litewskie, Olsztyn 1985.
  • "O pięknej Egle i królu jezior – Żaltysie", [w:] Legendy i podania Polskie, pod red. M. Orłoń, J. Tyszkiewicz, Warszawa 1986.
  • Jerzy Suchocki - Mitologia bałtyjska., seria: "Mitologie świata", Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991.