19. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych

19. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, przyznająca prawa wyborcze kobietom. Poprawka weszła w życie 18 sierpnia 1920 roku.

Zdjęcie oryginalnego dokumentu
Prawa wyborcze kobiet w poszczególnych stanach w przededniu wejścia w życie Poprawki[1][2]

     Całkowite

     Tylko wybory prezydenckie

     Tylko prawybory

     Tylko wybory do rady miasta

     Wybory w kwestii władz szkolnych lub referenda dotyczące podatków

     Wybory do rady miasta, lecz tylko niektórych miastach

     Prawybory, lecz tylko w niektórych miastach

     Brak

Treść

edytuj

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex. Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation[3]

co można tłumaczyć jako:

Obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą być pozbawieni prawa wyborczego ani też prawo to nie może być ograniczone przez Stany Zjednoczone, ani przez żaden stan z powodu płci. Kongres będzie miał prawo wprowadzenia tego artykułu w życie drogą właściwego ustawodawstwa.

Tło historyczne

edytuj
  • W przededniu wejścia w życie Poprawki, kobiety miały pełne prawo wyborcze na Zachodnim Wybrzeżu i w kilku stanach centralnych. Na Wschodnim Wybrzeżu tylko w stanie Nowy Jork i Michigan. W pozostałych mogły brać udział tylko w jednym lub kilku rodzajach głosowań. Na wspomnianym Wschodnim Wybrzeżu dominowały stany, gdzie kobiety były całkowicie pozbawione wszelkich praw wyborczych. Szczegóły obrazuje ilustracja obok.
  • Pierwszym miejscem w USA, gdzie kobiety uzyskały prawa wyborcze, było mało zaludnione Terytorium Wyoming w 1869 roku. Było to zorganizowane terytorium, które w 1890 r. zostało przeobrażone w pełnoprawny stan Wyoming. Tam w 1925 r. Nellie Tayloe Ross została pierwszą USA gubernatorką stanową.

Przypisy

edytuj
  1. Marjorie Shuler, Out of Subjection Into Freedom, „The Woman Citizen”, 4 września 1920, s. 360 [zarchiwizowane z adresu 2012-07-11].
  2. Alexander Keyssar, The Right to Vote, ISBN 0-465-02969-8.
  3. archives.gov: The Constitution of the United States – AMENDMENT. [dostęp 2010-07-19]. (ang.).