1981 w Wojsku Polskim

Kalendarium Wojska Polskiego 1981 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 1981[a].

1981 edytuj

 • grupy generałów i oficerów Armii Radzieckiej prowadziły rekonesanse na obszarze Polski (zima)[1]

Luty edytuj

 • tygodnik Wojsk Lotniczych i WOPK „Wiraże” obchodził 30-lecie[2]

1112 lutego

Marzec edytuj

22 marca

 • w Montrealu zmarł płk w st. spocz. pil. Bogdan Kwieciński długoletni sekretarz Generalnego Aeroklubu Rzeczypospolitej[2]

28 marca

 • w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania Muzeum Wojska Polskiego osiem urn zawierających ziemię z pól bitewnych, na których, w obronie republiki Hiszpanii, walczyli Polacy, żołnierze XIII Międzynarodowej Brygady im. Jarosława Dąbrowskiego[4].

Kwiecień edytuj

21 kwietnia-24 kwietnia

 • w Sofii odbyło się posiedzenie Rady Wojskowej Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw – Stron Układu Warszawskiego. Przewodniczył marszałek Związku Radzieckiego W. Kulikow. Uczestniczyli członkowie Rady Wojskowej oraz delegacje: Bułgarskiej Armii Ludowej, Węgierskiej Armii Ludowej, Narodowej Armii Ludowej NRD, Wojska Polskiego, armii Socjalistycznej Republiki Rumunii, Sił Zbrojnych ZSRR i Czechosłowackiej Armii Ludowej. Członkowie Rady Wojskowej ZSZ zostali przyjęci przez sekretarza generalnego KC BPK, przewodniczącego Rady Państwa Ludowej Republiki Bułgarii – Todora Żiwikowa[4].

28 kwietnia

 • w 5 Kołobrzeskim Pułku Zmechanizowanym im. kpt. Otokara Jarosza gościła delegacja czechosłowacka w składzie: wiceminister spraw zagranicznych CSRS – dr D. Spacił, konsul Czechosłowacji w Szczecinie – J. Homolka, oraz attaché wojskowy i lotniczy przy Ambasadzie CSRS w Polsce – płk St. Drabek. Obecny był sekretarz Komitetu Partyjnego Pomorskiego OW – płk mgr Z. Rożko[4].

Maj edytuj

Sierpień edytuj

9 sierpnia

13 sierpnia

 • płk pil. Stanisław Kolasa został wyróżniony „Medalem 75-lecia FAI” przez przebywającego w Polsce dyrektora generalnego FAI Bertranda Larchera[2]

Wrzesień edytuj

 • zezwolono na pracę w kopalniach żołnierzom po odbyciu I roku zasadniczej służby wojskowej[1]
 • uruchomiono milicyjno-wojskowe patrole w ramach akcji przeciwdziałania spekulacji i brakom na rynku wewnętrznym[1]

4 września

5 września

11 września

Październik edytuj

9 października

10 października

 • w Warce odsłonięto pomnik w hołdzie bohaterskim lotnikom polskim[2]

16 października

 • generał broni Florian Siwicki, w zastępstwie Ministra Obrony Narodowej, wprowadził do użytku służbowego szablę wzór 1976 WP i szablę marynarską wzór 1976 MW → Szabla

19 października

 • obradowała Rada Wojskowa MON poświęcona sytuacji w kraju[1]

23 października

 • powołano terenowe grupy operacyjne[1]

26 października

 • Terenowe Grupy Operacyjne przystąpiły do działania[1]
 • rozpoczęły działalność Miejskie Grupy Operacyjne[1]

27 października

Listopad edytuj

11 listopada

13 listopada

23 listopada

Grudzień edytuj

1 grudnia

7 grudnia

 • powołano pełnomocników Komitetu Obrony Kraju[1]

13 grudnia

 • została powołana Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
 • ze względu na bezpieczeństwo państwa, na podstawie uchwały Rady Państwa, został wprowadzony stan wojenny na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej[6]Stan wojenny w Polsce 1981–1983
 • w jednostkach wojskowych garnizonu Gubin o 4:00 wprowadzono „stan zagrożenia wojennego w miejscu stałej dyslokacji”, a jednostki 5 Saskiej Dywizji Pancernej brały udział w realizacji postanowień stanu wojennego. 27 pułk czołgów średnich ześrodkował się w Buku koło Poznania, a 2 batalion rozpoznawczy w Czerwonaku, natomiast sztab dywizji w koszarach brygady artylerii w Biedrusku[7]

16 grudnia

31 grudnia

 • wycofano ze służby kuter torpedowy ORP „Dzielny” (KTD-454)

Uwagi edytuj

 1. W niektórych opisach faktów zachowano słownictwo i styl typowy dla ówczesnej epoki

Przypisy edytuj

 1. a b c d e f g h i j k l m Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. s. 350.
 2. a b c d e f g Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: 1984, s. 213-218.
 3. Rykowski i Władyka 1987 ↓, s. 124.
 4. a b c d Czesław Szafran. Kronika. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 3/1981. s. 249-263. 
 5. Rykowski i Władyka 1987 ↓, s. 128.
 6. Dz.U. z 1981 r. nr 29, poz. 155
 7. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej: Kalendarium Gubina 1945-2009 s. 198
 8. Rykowski i Władyka 1987 ↓, s. 132.

Bibliografia edytuj

 • Julian Babula: Wojsko Polskie 1945-1989. Próba analizy operacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998. ISBN 83-11-08755-5.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Gubińskie Towarzystwo Kultury: Kalendarium Gubina 1945-2009. Zielona Góra: Gubin Urząd Miejski [Drukarnia Aprint], 2010, s. 196-204. ISBN 978-83-927655-6-1.
 • Jerzy Konieczny: Kronika lotnictwa polskiego 1945-1981. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 1984. ISBN 83-206-0427-3.
 • Czesław Szafran. Kronika – przegląd wydarzeń. „Wojskowy Przegląd Historyczny”. 3, 1981. Warszawa: Wydawnictwo „Czasopisma Wojskowe”. ISSN 0043-7182. 
 • Zdzisław Rykowski, Wiesław Władyka, Kalendarium polskie 1944 - 1984, Warszawa 1987, ISBN 83-203-2362-2.