Wodowanie

wprowadzenie jednostki pływającej na wodę
Ten artykuł dotyczy operacji stoczniowej. Zobacz też: wodowanie (lotnictwo).

Wodowanie – wprowadzenie statku wodnego albo innej jednostki pływającej na wodę po budowie, remoncie, transporcie itp.

Wodowanie poprzeczne kadłuba promu w Stoczni Północnej
Wodowanie wzdłużne w Stoczni Gdańskiej

Wodowania można dokonać poprzez:

Szczególnie uroczyste jest wodowanie jednostki nowo zbudowanej w stoczni połączone z chrztem i nadaniem nazwy.

Nieudane wodowaniaEdytuj

GaleriaEdytuj

Etapy wodowania bocznego (poprzecznego) zrzutowego

Inne zdjęcia