Wodowanie

wprowadzenie jednostki pływającej na wodę

Wodowanie – wprowadzenie statku wodnego albo innej jednostki pływającej na wodę po budowie, remoncie, transporcie itp.

Wodowanie burtowe amerykańskiego Littoral Combat Ship USS „Billings”

Wodowania można dokonać poprzez:

Szczególnie uroczyste jest wodowanie jednostki nowo zbudowanej w stoczni połączone z chrztem i nadaniem nazwy.

Przykładowe nieudane wodowaniaEdytuj

GaleriaEdytuj

Etapy wodowania bocznego (poprzecznego) zrzutowego

Inne grafiki