25 Batalion Straży Granicznej

25 Batalion Straży Granicznej – jednostka organizacyjna Straży Granicznej w II Rzeczypospolitej.

25 Batalion Straży Granicznej
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1922
Rozformowanie 1923
Tradycje
Rodowód 25 Batalion Celny
Dowódcy
Pierwszy kpt. Tadeusz Gadomski
Organizacja
Dyslokacja Łanowce
Formacja Straż Graniczna
Podległość Komenda Powiatowa Straży Granicznej w Krzemieńcu
S graniczna 1922.png
25 batalion SG w 1923.png

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Wykonując postanowienia uchwały Rady Ministrów z 23 maja 1922 roku, Minister Spraw Wewnętrznych rozkazem z 9 listopada 1922 roku zmienił nazwę „Bataliony Celne” na „Straż Graniczną”[1]. Wprowadził jednocześnie w formacji nową organizację wewnętrzną[2]. 25 batalion celny przemianowany został na 25 batalion Straży Granicznej.

Osobny artykuł: 25 batalion celny.

25 batalion Straży Granicznej funkcjonował w strukturze Komendy Powiatowej Straży Granicznej w Krzemieńcu, a jego dowództwo stacjonowało w Łanowcach[3]. W skład batalionu wchodziły cztery kompanie strzeleckie oraz jedna kompania karabinów maszynowych w liczbie 3 plutonów po 2 karabiny maszynowe na pluton[4]. Dowódca batalionu posiadał uprawnienia dyscyplinarne dowódcy pułku. Cały skład osobowy batalionu obejmował etatowo 614 żołnierzy, w tym 14 oficerów[5].

W 1923 roku batalion przekazał swój odcinek oddziałom Policji Państwowej i został rozwiązany[6].

Służba granicznaEdytuj

Zgodnie z wnioskiem Wojewody Wołyńskiego, główny komendant SG płk Rożan nakazał dowódcy 36 batalionu SG obsadzić odcinek granicy państwowej od m. Michałówka do granicy z województwem tarnopolskim. Komendę batalionu rozmieścić w Łanowcach[7].

Sąsiednie bataliony

Żołnierze batalionuEdytuj

Komendanci batalionu
stopień imię i nazwisko okres pełnienia służby kolejne stanowisko
kapitan Tadeusz Gadomski IX 1922[8] – był w 1923

Struktura organizacyjnaEdytuj

Ordre de Bataille 25 batalionu Straży Granicznej w Łanowcach[a]
na dzień 1 czerwca 1923
kompanie 4. Białozórka 1. Grzybowa 2. Medwedówka 3. Białozórka[b]
placówki f. Pozichowskiego Ośniki Juśkowce
f. Księżym Kozaczki Michałówka
f. Bukowskiego Grzybowa
Mołotków Grzybowa

UwagiEdytuj

  1. w Łanowcach stacjonowała też kompania karabinów maszynowych.
  2. W Białozórce stacjonowała kompania „w rezerwie”.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj