ABEL (elektronika)

Ten artykuł dotyczy języka programowania. Zobacz też: inne hasła powiązane z Abel.

ABEL (ang. Advanced Boolean Expression Language) – język programowania opracowany przez firmę amerykańską Data I/O w 1. połowie lat 80. XX wieku do programowania PLD.

Twórcami języka był kierowany przez dra Kyu Y. Lee zespół, w skład którego wchodzili: Mary Bailey, Bjorn Benson, Walter Bright, Michael Holley, Charles Olivier i David Pellerin.

Obecnym właścicielem praw do języka ABEL jest Xilinx Inc.

Opis projektowanego układu może być wprowadzony w języku ABEL w jednej z trzech postaci:

  • równań logicznych,
  • tablicy prawdy,
  • grafu stanów.

W programie w języku ABEL można wyróżnić cztery zasadnicze segmenty:

  • nagłówek,
  • segment deklaracji,
  • segment opisu układu,
  • segment symulacji.