Acetator - zbiornik ze stali kwasoodpornej, używany do produkcji octu z alkoholu etylowego. Przy produkcji acetatorem wykorzystuje się metodę fermentacji wgłębnej z intensywnym natlenieniem roztworu.