Adam Krzysztof Drzewicki

Adam Krzysztof Drzewicki herbu Ciołek (zm. w 1677 roku) – podsędek ziemski lubelski w latach 1659–1677.

Immatrykułował się na Akademii Zamojskiej w 1634/1635 roku, na Akademii Krakowskiej w 1638/1639 roku. Poseł województwa lubelskiego na sejm w 1655, 1665, 1666 (II), 1667, 1668 (I), sejm abdykacyjny 1668 roku i sejm konwokacyjny 1668 roku[1].

Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z województwa lubelskiego w 1669 roku[2].

Był autorem dzieła: Zodiacus Horoscopum [...] Thomae in Zamoscie Zamoyski [...] reducens, [...], Zamosci 1637.

PrzypisyEdytuj

  1. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 74.
  2. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].

BibliografiaEdytuj

  • Grzegorz Gębka, Reprezentacja sejmowa województwa lubelskiego za panowania Jana Kazimierza, w: Res Historica, z. 17, Lublin 2004, s. 48.