Adam Mniszewski

Adam Mniszewski herbu Kościesza, zmarł bezpotomnie w 1610 r.

Adam Mniszewski
Herb
Rodzina Mniszewski
Data śmierci 1610

Właściciel Dóbr Mniszewskich, w skład których wchodziły również wsie, które odziedziczył po swojej matce (Skowera – wieś zaginiona, Gąski, Wolą Gąsaczyńską (teraz część Magierowej Woli) .

Był wojskim warszawskim w 1588 r., kasztelanem liwskim 1594 r. starostą czerskim w 1598 r. (ale bez wsi należących do starostwa, miał jurysdykcję grodzką i miejską). Był kasztelanem czerskim od 1607 r.

Majątek przekazał pasierbom Parysom (Adam, Stanisław, Zygmunt).